Afdeling

RozeLinks is een landelijk netwerk voor en door LHBTIQ-ers binnen GroenLinks dat zich inzet voor de emancipatie en acceptatie van deze groep. Door aan te haken op de actuele politieke discussie maar ook door het organiseren van evenementen, borrels en bijeenkomsten versterken we de community en faciliteren we het maken van contacten binnen onze partij. De activiteiten van RozeLinks staan open voor iedereen van binnen en buiten GroenLinks die zich verbonden voelt met onze missie en doelen.  

 

Missie

Het versterken van de LHBTIQ-community binnen GroenLinks in de breedste zin van het woord. We stimuleren dat GroenLinks koploper is op het gebied van LHBTIQ-emancipatie en -acceptatie. En een belangrijke politieke partner is voor organisaties die zich met dit onderwerp bezighouden.

 

Visie

We werken naar een Nederland waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich kan ontplooien zoals hij/zij dat wil op het gebied van seksuele identiteit en genderidentiteit. Daarbij streven we naar maximale resultaten op het gebied van wetgeving. Hierbij stimuleren wij dat de overheid een zo actief mogelijke rol inneemt. 

 

Doelen

  • Versterken van het LHBTIQ-netwerk binnen GroenLinks (onder meer door samenwerking  met DWARS, FemNet en andere werkgroepen) 
  • Ondersteunen en versterken van de LHBTIQ-community
  • Faciliteren activiteiten door landelijk platform en sociale media 
  • Het organiseren van activiteiten, zowel inhoudelijk als sociaal
  • Het bieden van politieke ondersteuning aan de fracties binnen de Tweede en Eerste Kamer, het Europees Parlement en gemeenteraden op de desbetreffende onderwerpen. Denk aan punten voor de verkiezingsprogramma’s en het leveren van input voor Kamervragen.
  • Indienen en ondersteunen moties tijdens landelijke congressen van GroenLinks en DWARS
  • Beheren digitale Toolbox met RozeLinks-materialen