In het afgelopen coronajaar bleek dat sekswerkers nog steeds ernstig gestigmatiseerd worden. Zij zijn achtergesteld bij mogelijkheden om steun aan te vragen in 2020 en 2021. En toen de meeste contactberoepen weer aan de slag konden, mochten zij nog steeds niet aan het werk. Voor langere tijd.

Gemeentelijk

Een belangrijk deel van de regels rond sekswerk hoort tot de taken van gemeenten. En veel raadsleden weten niet goed wat ze ermee aan moeten. Vanuit sommige partijen is er weerzin tegen sekswerk; die partijen proberen het sekswerkers vooral lastig te maken. In verband met de raadsverkiezingen organiseert GroenLinks FemNet, met medewerking van RozeLinks en het Ondernemingsnetwerk GroenLinks, een informatieavond.

Programma

In twee panels met zowel (aanstaande) raadsleden, betrokkenen vanuit organisaties en sekswerkers zelf wordt gesproken over verschillende onderwerpen, zoals veiligheid en ondernemerschap. Deelnemers aan deze panels zijn:

  • Dinah Bons (Raadslid BIJ1 Amsterdam)
  • Elise de Cuyper (Medewerker P&G292)
  • Foxxy Angel (Sekswerker/activist)
  • Imane Nadif (Raadslid GroenLinks Amsterdam)
  • Jacomien Veldboom (Medewerker Shop/Spot46)
  • Jeroen Eijkemans (Medewerker P&G292)
  • Moira Mona (Sekswerker/activist)
  • Suzan Kemperman (Raadslid D66 Arnhem)

Vragen kunnen van tevoren ingediend worden, tijdens de avond is de chat niet beschikbaar. Als er na afloop van de panelgesprekken nog tijd over is, dan kunnen een aantal van deze vragen aan de orde komen via de moderator.

Aanmelding

Als je mee wilt doen, geef je dan op via deze link.