Natuurlijk kijken we ook terug op onze lustrumconferentie en -feest.