LHBTI-asielzoekers in gesprek met Bram van Ojik

Pride Zomer eindigt met ontbijt

Met een (v)luchtig ontbijt in Rotterdam sloten we zaterdag 28 september de RozeLinks Pride Tour 2019 af. Overal in het land vroegen we bezoekers van regenboogevenementen deze zomer om de petitie #nietgaygenoeg2.0 van LGBT Asylum Support te tekenen. Tijdens het ontbijt met Tweede-Kamerlid Bram van Ojik, stonden we wat langer stil bij enkele redenen voor deze petitie.

Met een (v)luchtig ontbijt in Rotterdam sloten we zaterdag 28 september de RozeLinks Pride Tour 2019 af. Overal in het land vroegen we bezoekers van regenboogevenementen deze zomer om de petitie #nietgaygenoeg2.0 van LGBT Asylum Support te tekenen. Tijdens het ontbijt met Tweede-Kamerlid Bram van Ojik, stonden we wat langer stil bij enkele redenen voor deze petitie.

Het ontbijt werd bezocht door vluchtelingen en GroenLinks-leden uit verschillende delen van het land. De Egyptische vluchteling Botros opende de bijeenkomst met zijn persoonlijke verhaal. Zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning is onterecht afgewezen door de IND. De immigratie- en naturalisatiedienst gelooft niet de Botros homo is. Hij begrijpt niet waarom en wat er nu verder met hem gebeurt. Terug naar Egypte gaan is sowieso geen optie. Alleen al het zwaaien met een regenboogvlag wordt daar bestraft met gevangenisstraf.

Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support, vertelde dat hij vele verhalen kent zoals dat van Botros. Mensen worden afgewezen omdat ze volgens de IND niet genoeg vertellen over het proces van bewustwording dat ze hebben doorgemaakt of hun zelfacceptatie. Maar dat zijn termen die helemaal niet meer gebruikt mogen worden door de IND. Er is sinds september 2018 een nieuwe werkinstructie voor het voeren van gesprekken met LHBTI-asielzoekers, maar die wordt heel vaak niet gevolgd. “En dat is vreemd. Als in de wet staat dat we honderd kilometer per uur mogen rijden in plaats van honderddertig, dan moeten we ons daar ook allemaal aan houden.”

Tweede Kamerlid Bram van Ojik was het helemaal eens met hem. Hij richtte zich rechtstreeks tot de asielzoekers in de zaal: “GroenLinks staat achter jullie. Wat mij betreft mogen jullie allemaal blijven. Maar helaas zijn er ook partijen die daar anders over denken. Die proberen zo min mogelijk vluchtelingen binnen te laten. Terwijl veel landen die als ‘veilig’ zijn aangemerkt, voor jullie vaak levensgevaarlijk blijven.” Hij legde uit dat de Tweede Kamer niet over individuele gevallen gaat, maar wel over het algehele beleid. “Het is heel belangrijk om te kijken naar het beleid en dat te baseren op de specifieke situatie voor LHBT-ers in het land van herkomst. Het is essentieel dat gesprekken met LHBTI-vluchtelingen correct verlopen, dat de nieuwe werkinstructie wordt gevolgd en dat er geen sprake is van willekeur. Deze zeer kwetsbare groep verdient een rechtvaardige en barmhartige behandeling.”

Het (v)luchtig ontbijt vond plaats in de Pauluskerk. We bedanken de vrijwilligers en de bewoners van harte voor hun gastvrijheid en de heerlijke vega en vegan ontbijtjes. De petitie #nietgaygenoeg2.0 van LGBT Asylum Support kan online getekend worden op: https://nietgaygenoeg.petities.nl/