Pride 2018

Verklaring RozeLinks omtrent deelname Pride Amsterdam

De positie van LHBTIQ-vluchtelingen is een groot punt van zorg voor ons. Veel van hen vragen in Nederland zonder succes asiel aan. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stelt dat zij geen geloofwaardig verhaal hebben over hun geaardheid. Ze worden afgewezen omdat ze #nietgaygenoeg zouden zijn. RozeLinks wil tijdens Pride Amsterdam aandacht vragen voor deze kwetsbare groep.