Roze Lieverdje 2006

Het eerste Roze Lieverdje werd uitgereikt in 2006 aan pater Jan van Kilsdonk. Pater van Kilsdonk heeft tientallen jaren krachtige ondersteuning geboden aan honderden Amsterdamse homo’s die problemen ondervonden bij hun coming-out. Hij wist als geen ander (vaak gelovige) ouders te bewegen respect te ontwikkelen voor de seksuele gerichtheid van hun kind. Als studentenpastor werkte Jan niet vanuit een kantoor, maar was op de plekken waar homo’s kwamen, in de kroegen. Hij nam in 1982 al afscheid als studentenpastor, maar heeft in de jaren daarna ook heel veel steun geboden aan mensen met Aids.

 

Een eervolle gedeelde tweede prijs werd uitgereikt aan Ossama Abu Amar, initiatiefnemer Stichting Haibibi Ana – hulpverlening voor homoseksuele moslimjongeren, en Tania Barkhuis, directeur COC Amsterdam. De jury bestond uit de 16 roze kandidaten van GroenLinks in stad en stadsdelen. 

Roze Manifest

Aansluitend vond de presentatie plaats van het tweede Roze Manifest, opgesteld door de roze kandidaten van GroenLinks voor de deelraads- en gemeenteraadverkiezingen van 7 maart 2006. 

Het Roze Manifest bevat de uitwerking van GroenLinks Amsterdam op het thema seksuele diversiteit en homo emancipatie. In dit tweede Roze Manifest bepleit GroenLinks onder meer: een grootscheeps tolerantie- en voorlichtingsoffensief seksuele diversiteit in het onderwijs, meer opvang en steun voor homoseksuele (allochtone en autochtone) jongeren, bestrijding van geweld tegen homo’s prioriteit bij politie en justitie; uitbreiding preventie, slachtofferhulp en daderconfrontatie, een homomuseum en een deel van De Oeverlanden wordt bestemd voor cruisen. 

Samen met de homogemeenschap wil GroenLinks er de komende vier jaar alles aan doen om hier voor te zorgen. Het eerste exemplaar van het nieuwe Roze Manifest werd door de initiatiefnemers Mathieu Heemelaar en Astrid Kuiper, GroenLinks-lijsttrekkers in de stadsdelen Westerpark en Zeeburg, aangeboden aan de genomineerden van het Roze Lieverdje.

tekst deels overgenomen van coc.nl