Zoals bij elke vergadering bespreken we de actualiteiten en de acties en activiteiten vanuit RozeLinks. De jaarvergadering is er bovendien voor een bredere terug- en vooruitblik, en bovendien kijken we of er nieuwe mensen de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester willen vervullen.