Lang niet iedereen voelt zich prettig bij de klassieke man/vrouw-beelden en bij een strikte scheiding der seksen. In Nederland lijken we veel geregeld te hebben om seksuele en genderdiversiteit recht te doen. Toch valt er óók nog veel te verbeteren. Daarbij kunnen we onder andere leren van buitenlandse ervaringen.

RozeLinks wil bij die verdere verbeteringen een actieve rol in spelen, zowel binnen de partij als daarbuiten. We analyseren situaties en problemen, organiseren discussies en debatten, en kijken welke politieke of sociale actie nodig is voor verbeteringen. We haken aan op actuele politieke discussies en organiseren acties, eventueel samen met anderen. Daarnaast organiseren we evenementen, borrels en bijeenkomsten om op informele manier informatie uit te wisselen en gedachtevorming te stimuleren.

De activiteiten van RozeLinks staan open voor iedereen van binnen en buiten GroenLinks die zich verbonden voelt met onze missie en doelen.

Missie

RozeLinks ziet als missie: het bevorderen van een maatschappij waarin iedereen, met respect voor anderen, vrijelijk de eigen seksualiteit kan beleven en waarin ook de relaties die mensen aangaan worden erkend en gerespecteerd. Waarin de overheid de genderidentiteit en lichaamsexpressie zoals mensen die zelf (willen) ervaren als uitgangspunt neemt voor haar beleid en optreedt tegen discriminatie, op welke grond dan ook.

Doelen (onder andere)

 • verbetering van onderwijs dat burgerschapsvorming en (kennis over, en respect voor) seksuele en genderdiversiteit moet bevorderen (discriminatiepreventie)
 • goede instrumenten en procedures om discriminatie te bestrijden
 • erkenning dat er méér diversiteit bestaat dan een indeling in vrouwen en mannen suggereert
 • erkenning van andere leefvormen dan het huwelijk, het geregistreerd partnerschaps- en het notarieel samenlevingscontract
 • goede opvang van mensen die vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit of -expressie, of vanwege verdediging van LHBTI*-rechten, hebben moeten vluchten naar Nederland
 • erkenning van openlucht-seksualiteit, met een beleid gericht op het faciliteren ervan, waarbij mensen die hier niet mee willen worden geconfronteerd, duidelijk wordt gemaakt welke zones zij dan moeten mijden
 • prostitutiebeleid waarbij uitbuiting en dwang worden bestreden en waarin veiligheid en zelfstandigheid worden bevorderd.

Activiteiten en middelen

 • netwerken binnen de partij (o.a. samenwerking met DWARS, FemNet en andere werkgroepen)
 • samenwerking met organisaties op hetzelfde vlak (bijv. COC, LNBi, TNN, NNID, IHLIA, College voor de Rechten van de Mens e.a.)
 • samenwerking internationaal met verwante organisaties zoals de Europese Groenen, (organisaties binnen de) ILGA
 • deelname aan openbare evenementen en manifestaties zoals Roze Zaterdag, Pride-evenementen
 • organiseren van eigen activiteiten, zoals thema-avonden, expertmeetings, discussies via sociale media
 • politieke ondersteuning aan de fracties binnen de Tweede en Eerste Kamer, het Europees Parlement, Provinciale Staten en gemeenteraden, en bijdragen aan het partij- en ver­kie­zings­pro­gramma’s
 • (helpen bij) stellingnames bij actuele kwesties die seksualiteit, relaties, seksuele diver­si­teit, genderdiversiteit, genderexpressie of lichamelijke expressie betreffen.

Meer weten?

Wil je meer wil weten over onze standpunten, acties, activiteiten, of de nieuwsitems die we belangrijk vinden? Natuurlijk kan je naar onze facebookpagina gaan, of onze twitteraccount (zie rechtsonder op de webpagina). Maar je kunt je ook abonneren op onze elektronische nieuwsbrief, zodat je nieuws van ons per e-mail krijgt. Daarvoor kun je je hier opgeven.

Kerngroep

Heb je vragen of suggesties voor RozeLinks? Neem contact op met iemand van de kerngroep. De kerngroep bestaat op dit moment uit Ivo, Michiel, Tam, Pieter, Fred, Henk, Ruben, Juul en Anna. Van een paar mensen komt nog een profiel. En we willen de kerngroep diverser maken!