Tijdens de kerngroepvergadering bespreken we de actualiteiten en de acties en activiteiten vanuit RozeLinks. De kerngroepvergadering is open voor iedereen die seksuele en genderdiversiteit en warm hart toedraagt.

Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Verslag vorige vergadering en de actiepunten
  3. Tweede Kamerverkiezingen en RozeLinks
  4. Samenwerking met PvdA Roze Netwerk
  5. Bijeenkomsten komende tijd
  6. Overleggen met politici (TK/EK/EP)
  7. Opiniestuk over transwet
  8. Rondvraag
  9. Sluiting