Het symposium gaat o.a. in op de wensen en mogelijkheden voor de toekomst om discriminatie en geweld tegen LHBTI personen te voorkomen. Ook wordt besproken welke veranderingen we zien in de huidige samenleving, en om welke (aanpassingen van) acties dit vraagt.

Voor het actieplan Veiligheid LHBTI zie deze link. Voor de evaluatie zie deze link.