Toen Angola in 1975 na jaren strijd eindelijk zijn onafhankelijkheid van Portugal kreeg, was een herziening van het Wetboek van Strafrecht niet de allerhoogste prioriteit. In 2019 kwam het er dan toch van. En in februari 2021 wordt de herziene wet van kracht. 
Na 135 jaar van strafbaarstelling van homoseksualiteit - want dat werd bedoeld met 'tegennatuurlijke ontucht' vervalt het verbod hierop. In zekere zin liep de vervolgingspraktijk hier al op vooruit, want in recente tijden werd er niemand meer opgepakt of veroordeeld op grond van dit oude wetsartikel.

Arbeidswet

Overigens bood de Algemene Arbeidswet van 2015 al bescherming op de arbeidsmarkt en op de werkplek tegen discriminatie wegens seksuele gerichtheid. Het huidige Wetboek van Strafrecht biedt zulke bescherming ook bij de aanbieding van goederen en diensten. Bovendien worden het zaaien van haat of plegen van misdaden op discriminerende gronden verzwaard gestraft volgens de nieuwe wet.
Opmerkelijk genoeg roerde de katholieke kerk zich niet of nauwelijks in het debat over dit aspect van de wet. Wel werd er uitgebreid over abortus gediscussieerd, een ander onderdeel van de nieuwe wet.

Geen uitzondering

Hoewel in de publiciteit het Afrikaanse continent vaak wordt voorgesteld als één blok van LHBTIQ-vijandige landen, is de werkelijkheid genuanceerder. Met het schrappen van de strafbaarstelling volgt Angola de trend van veel voormalige Portugese koloniën.

In ieder geval heeft de LHBTIQ-beweging, waaronder Iris Angola, een reden voor een feestje.