Vrijspraak!

De rechter oordeelde dat het optreden van de staf van de METU-universiteit niet deugde. Die ging ervan uit dat er een noodverbod gold in Ankara, waarmee alle Pride-evenementen zouden zijn verboden. En dat noodverbod was weliswaar in 2017 ingesteld, maar in februari van 2019 afgelopen. Het was dus zeker in mei 2019 niet van kracht. Toch had de METU-staf de politie opgeroepen. En het optreden van de politie tegen de actieve Pride-demonstranten was bepaald niet zachtzinnig.

Volgens de rechtbank ontbrak elke rechtsgrond voor vervolging. Soms moet je successen vieren!