Sedert enkele jaren coördineren de LHBTQI-organisaties in drie Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) de viering van Pride met elkaar, en elk jaar is de Baltic Pride afwisselend in een van de drie. Dit jaar was het de beurt van Estland; daar was ook een Baltic Pride Week, georganiseerd. Namens RozeLinks waren Henk Nijmeijer en Michiel Odijk in Tallinn. Zij namen deel aan veel activiteiten.

  • Op dinsdagavond startte het festival met de uitreiking van prijzen aan een aantal personen en groepen die zich uitzonderlijk hadden ingezet voor LHBTQI-rechten in de afgelopen periode.
  • Op donderdag had de Nederlandse ambassadeur, Özlem Canel, de RozeLinks-delegatie uitgenodigd op de ambassade. Daar hebben we gemoedelijk en open met haar gepraat en gemerkt hoe ze van ganser harte de Pride steunt.
  • De gebruikelijke mensenrechtenconferentie vond plaats op vrijdag. Deze omvatte naast plenaire speeches en paneldiscussies ook workshops, waaronder een die we als RozeLinks faciliteerden.
  • Op vrijdagavond waren we bovendien uitgenodigd door de Estse Minister van Sociale Bescherming, Singe Riisalo en Speciale Regeringscommissaris voor Gender Equality en Gelijke Behandeling Christian Veske, voor een receptie in het Bezettingsmuseum. Een avond met een prachtig optreden van een Estse drag queen die met liederen van Sarah Leander en Marlène Dietrich de sterren van de hemel zong.
  • De optocht was (uiteraard) op zaterdag. Met zo’n 7000 deelnemers geen slechte opkomst. Opvallend was de positieve sfeer die de toeschouwers uitstraalden. Er wás politiebescherming, maar die bleek volledig overbodig. En het contingent met diplomaten, ministers, ander overheidspersoneel en onze RozeLinks-delegatie viel behoorlijk op met de T-shirts van de Nederlandse ambassadeur en de tekst “Diplomats for Equality”. Veel ambassades in Estland hadden in de week vóór de Pride een manifest opgesteld met een steunverklaring.
  • Na afloop van de optocht gaf ’s avonds de Finse ambassadeur een receptie.
  • De zondag hebben we besteed aan het volgen van een historische LHBT(QI)-wandeling in de binnenstad van Tallinn. Opmerkelijk voor Nederlanders was dat een van de Estse LHBTQI-organisaties een tijdlang was gevestigd op de Sauna – een van de straten in de binnenstad heet nou eenmaal Sauna. [klik voor foto’s]

Terugblikkend op onze deelname aan de Baltic Pride kunnen wij stellen dat het van grote waarde is dat landen als Nederland de Pride in de Baltische Staten blijven steunen en dat de aanwezigheid en inbreng van RozeLinks door de organisatie en deelnemers zeer wordt gewaardeerd.