'Pride and industry' is het motto onder het wapenschild van Barbados. Maar wie denkt dat die Pride iets te maken heeft met Pride marches zoals we die in de VS en Europa kennen, heeft het mis. Het land is bepaald geen paradijs van LHBTI-rechten. Als onderdeel van het Britse rijk kreeg kreeg het destijds stevige anti-sodomiewetten. Toen Barbados een onafhankelijk land werd, bleven die oude wetten onaangetast.

Twee pogingen om wél een Barbados Pride te organiseren, in 2017 en 2018, stuitten op zoveel gewelddadigheden dat de Barbadaanse beweging besloot het voorlopig niet meer te wagen.

Toch nam onlangs nog, in augustus 2020, het parlement een wet aan die discriminatie in arbeid verbiedt op grond van o.a. geslacht, huwelijkse status of seksuele gerichtheid. Maar het schrappen van de strafbaarheid van homoseksuele handelingen lukt nog steeds niet. Vooral de evangelische kerk keert zich sterk tégen zulke plannen.

In dit onduidelijke klimaat heeft de regering een referendum aangekondigd over legalisering van gelijkgeslachtelijke relaties. Of dat een positieve ontwikkeling is zal moeten blijken. Sommige woordvoerders van de LHBTI-beweging vrezen dat in de campagne vooral tegenstanders zich zullen laten horen en dat de campagne zelfs tot nieuwe anti-LHBTI-gewelddadigheden kan leiden. 

De datum van het (mogelijke?) referendum is nog niet vastgesteld.