Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) meldde dat de ministerraad daar al eind oktober over heeft beslist. Het wetsontwerp kan volgens haar onmiddellijk in werking treden.

"Therapie"

Het woord therapie is misleidend, want het is wetenschappelijk bewezen dat de praktijken die worden aangeboden onder de term "conversietherapie" - variërend van uitvoerige gebeden, rituele reingingen, psychotherapie, elektroshocks, marteling of zelfs "corrigerende verkrachting" -  niet werken. Althans niet om iemands seksuele gerichtheid, genderidentiteit of genderexpressie te wijzigen. Wél zijn dit soort praktijken uitermate schadelijk, psychisch en soms ook fysiek.

Overlijden

Een voorbeeld dat in België veel indruk heeft gemaakt is dat van de lesbische moslima Layla Achichi (18), die door haar ouders naar een gebedsgenezer werd gestuurd en overleed. De praktijken van zogeheten conversietherapie komen overigens ook in fundamentalistisch-christelijke en andere kringen voor.

Nederland?

Hoewel een aantal landen nu een verbod op het aanbieden dan wel uitvoeren van dit soort praktijken heeft ingesteld, is het standpunt van het Nederlandse kabinet nog steeds dat de praktijken kwalijk zijn, maar dat een verbod juridisch moeilijk is - hoewel een Kamermeerderheid zich daarvoor duidelijk heeft uitgesproken. Het kabinet laat het aan de Kamer over. Maar misschien moeten de Nederlandse ministers eens met collega's gaan praten...