Dat Hof vernietigde in 2019 een deel van de toen nieuwe Transgenderwet. In die wet werd uitgegaan van een indeling in mannen en vrouwen. Het Hof gaf aan dat de wet ook ruimte moest bieden voor non-binaire personen. Die hebben immers óók burgerschaps- en grondrechten.

Uitzoeken

De Belgische regering heeft nu stukken naar het parlement gestuurd met het voornemen om de geslachtsregistratie op de identiteitskaart helemaal te schappen. Er wordt nog uitgezocht in hoeverre dit leidt tot moeilijkheden bij buitenlandse reizen.
In andere overheidsbestanden zal het geslacht overigens voorlopig gehandhaafd blijven. Consequenties voor het Belgisch paspoort zijn op dit moment niet duidelijk.

Protesten

Hoewel het voornemen dat vandaag bekend werd dus slechts een eerste stap is, roepen enkele Belgische parlementariërs toch al moord en brand. Zo twitterde Europarlementariër Assito Kanko (NVA) "Ik ben een vrouw en dat wil ik zo houden op mijn identiteitskaart!" Alsof op de identiteitskaart alle lichamelijke eigenschappen moeten worden vastgelegd...