De resolutie, "Bestrijding van discriminatie, geweld en schadelijke praktijken jegens intersekse personen" werd naar voren gebracht door Australië, Chili, Finland en Zuid-Afrika. Hoewel de Mensenrechtenraad al langer staat voor LHBTQI-rechten, is deze resolutie de allereerste waarmee de Mensenrechtenraad zich officieel uitspreekt voor rechten van intersekse mensen.

Voor veel mensen onbekend

Nog altijd gaan veel mensen uit van een wereldbeeld met een duidelijke tweedeling tussen vrouwen enerzijds en mannen anderzijds. Dat in de natuur geleidelijke overgangen bestaan, wordt over het hoofd gezien. Mensen die lichamelijk met zowel vrouwelijke als mannelijke uiterlijke kenmerken worden geboren, worden helaas nog vaak als baby's met afwijkingen gezien die moeten worden geholpen - door chirurgisch ingrijpen. En ook op latere leeftijd stuiten intersekse mensen vaak op onbegrip en uitsluiting wanneer ze niet strikt voldoen aan de criteria voor mannelijkheid of vrouwelijkheid. Binair denken over sekse en gender doet helaas nog steeds veel kwaad, maar hopelijk helpt de resolutie van de Mensenrechtenraad om daar enige verandering in te brengen.