Seth Wezendonk, die zich vooral bezighield met jongerenzaken, heeft vanwege zijn studie geen tijd meer voor het bestuur. Mireille Sampimon, onze digital-media-manager en vice-voorzitter, treedt toe tot het bestuur van LGBT Asylum Support. Gelukkig hebben we ook nieuwe bestuursleden gekregen.