Het initiatiefwetsontwerp zal, nu het eenmaal wet is geworden, leiden tot een wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Die zal nu heel helder maken dat de anti-discriminatieregels die volgens die wet gelden voor de discriminatiegrond 'geslacht' ook van toepassing zijn voor transgenders en mensen met een intersekse-conditie. De wet zal in de loop van het jaar van kracht worden; in het Staatsblad wordt verduidelijkt wanneer precies. Hulde!