In dat Wetboek van Strafrecht maken de artikelen 213 en 214 duidelijk dat 'onnatuurlijke seks' een strafbaar delict is. En hoewel de artikelen in de laatste jaren niet zijn gebruikt om mensen daadwerkelijk te straffen, maakte de strafbaarstelling het leven van een aantal Bhutanezen niet makkelijk.

In een gezamenlijke zitting van de beide Huizen van het parlement in Thimphu is nu, met grote meerderheid, besloten om deze artikelen helemaal te schrappen uit het Wetboek van Strafrecht. De LHBT-organisatie Rainbow Bhutan is erg blij met deze stap vooruit.

Overigens zal de koning van Bhutan het besluit tot schrappen nog moeten ondertekenen, voordat de wetswijziging van kracht wordt.