Vrouwenstellen en mannenstellen kunnen in Nederland huwen en kinderen opvoeden. Ook binnen andere vormen van relaties worden kinderen opgevoed. Soms door alleenstaande ouders, soms door stellen, soms door drie, vier, meer ouders. Maar de wet gaat nog steeds uit van twee ouders. Zo ontstaan in meeroudergezinnen eerste- en tweederangsouders. Uiteindelijk zijn de kinderen daar de dupe van.

Het is tijd om daar wat aan te doen. Er liggen voorstellen voor wetswijzing; het nieuwe kabinet en de nieuwe Tweede Kamer zullen daarmee aan de slag moeten gaan. De regels moeten meer aansluiten op de praktijk.

Daarom staan we stil bij de praktijk van meerouderschap. Waar lopen mensen tegenaan? Wat zijn de consequenties als we nietsdoen? Wat kunnen we van andere landen leren? Wat moet er zo snel mogelijk geregeld worden? Wat moet de wetgever doen en wat de vakbond? 
De commissie ‘Herijking ouderschap’ onder leiding van Aleid Wolfsen heeft een paar maanden terug een advies uitgebracht. Hij komt over zijn voorstellen vertellen. Vanuit de FNV wordt ingegaan op de consequenties voor cao’s. Hans Warmerdam en zijn dochter en andere gasten vertellen over de problemen die zij aan den lijve (hebben) ervaren bij de opvoeding door meer dan twee ouders. Want we verzamelen vooral de verhalen over hoe en waarom aanpassing in de regels nu moet gebeuren.

Op dinsdag 20 juni vanaf 19:30 tot 21:30 organiseren het Netwerk Roze FNV, RozeLinks en Gay66 een bijeenkomst in de Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam, naast het Centraal Station. Toegang is vrij. Aanmelden op rozelinks@gmail.com wordt op prijs gesteld.