Het Zuid-Afrikaanse land Botswana kent een geschiedenis waarin gelijkgeslachtelijke seks verboden is. In juni 2019 echter oordeelde het Hooggerechtshof van Botswana dat het verbod moest worden geschrapt, tot grote verbazing en verontwaardiging van de Botswaanse regering. Die ging in beroep. Op 29 november 2021 oordeelde het Hof van Beroep dat het eerdere oordeel van het Hooggerechtshof terecht is. De regering móet nu de strafbaarheid schrappen.

Geschiedenis

In de periode 1860 - 1880 vond er in het gebied dat nu Botswana is, vanuit Europa een ware invasie van missionarissen plaats om het christendom te verspreiden. Het chistendom, inclusief het idee dat seks met iemand van eenzelfde geslacht zondig is en gestraft dient te worden.

Na een tumultueuze periode waarbij het gebied - toen: Bechuanaland - na verloop van tijd Brits protectoraat werd, ging het Britse Wetboek van Strafrecht gelden, waarin homoseksuele handelingen strafbaar waren.

Toen in september 1966 het land onafhankelijk werd, gold het verbod in het Britse Strafrecht nog steeds. En terwijl het verbod in het Verenigd Koninkrijk één jaar later versoepeld werd, bleef het in het onafhankelijke Botswana bestaan en tot de puur-Afrikaanse normen en waarden gerekend worden.

Het is opvallend hoezeer sommige Afrikaanse staten zich vastklampen aan de homofobe koloniale erfenis, terwijl ze op vrijwel alle andere gebieden willen dekoloniseren....