Strafbaar

Jillis Bruggeman was de laatste persoon in Nederland die op grond van het sodomieverbod werd geëxecuteerd. Want na de Bataafse revolutie en de tijd waarin Lodewijk Napoleon zich koning van Holland mocht noemen, volgde in 1810 de inlijving bij Frankrijk: in 1811 werd de Code Penal (het Franse Wetboek van Strafrecht) in Nederland van kracht, en daarin was de strafbaarheid van sodomie geschrapt.

Thema

Voor de uitreiking van de penningen kiest de gemeente elk jaar een thema.. Dat was voor 2021 'zichtbaarheid en onzichtbaarheid'. Bij nader inzien pasten daar eigenlijk twee penningen bij. Daarom krijgen dit jaar zowel Splinter Chabot als Sandro Kortekaas een penning.

Zichtbaar

Splinter Chabot heeft met zijn tv-programma's en zijn publicaties (o.a. het boek Confettiregen) zichtbaar gemaakt dat het ook in het huidige Nederland niet voor iedereen makkelijk is om uit de kast te komen.

Niet vaak op de voorgrond

Wat ons betreft is Sandro Kortekaas daar niet de tegenpool van. Hij mag misschien minder vaak in de publiciteit komen, maar hij schuwt deze zeker ook niet. Zowel de galerie die hij samen met zijn man runt, als zijn voortdurende inzet in LGBT Asylum Support (voor dat laatste kreeg hij de penning) mogen er zijn. En bij sommige acties voor asielzoekenden moet je media-aandacht proberen te trekken, bij andere juist niet. 

Uitreiking

Vanwege de coronacrisis zal de daadwerkelijke uitreiking van de penningen later dit jaar plaatsvinden. RozeLinks feliciteert alvast beide gelauwerden!