De Bulgaarse Liliya Babukova en Darina Koilova vormen al 14 jaar een stel en zijn tijdens een lang verblijf in het Verenigd Koninkrijk (vanaf 2009) daar ook getrouwd in 2016. Bij hun terugkeer in Bulgarije vroegen ze bij de gemeente Sofia erkenning aan van hun huwelijk. Maar ze kregen nulk op rekest.
 

Bulgaarse rechtbanken

Samen met de LHBTI organisatie Deystvie startten ze een juridische procedure om het besluit van de gemeente aan te vechten. Eerst bij een bestuursrechtbank, die oordeelde dat de gemeente correct had gehandeld, en in 2019 bij het Hooggerechtshof. Maar ook dat zag de zaak niet anders: de gemeente Sofia had gelijk volgens de Bulgaarse wet.

Europees Hof

Uiteindelijk belandde het paar bij het Europees Hof voor de Mensenrechten (EHRM) in Straatsburg - niet te verwarren met het Europees Gerechtshof in Luxemburg. Het Europees Hof voor de Mensenrechten is een instelling van de Raad van Europa, en het kan aan andere verdragen toetsen dan het Luxemburgse Hof.

Het EHRM oordeelde dat de staat Bulgarije door de weigering iets te doen met het huwelijk van de beide vrouwen artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens overtrad. Bulgarije móet wettelijke regeling maken om gelijkgeslachtelijke paren te erkennen. Het is nog niet bekend wanneer deze regeling zal worden opgesteld.