In juli van dit jaar stelde Piñera in een opmerkelijke beleidswijziging plotseling, dat de tijd rijp was voor het wetsontwerp. Hij vroeg het parlement om het met spoed te behandelen. Behoudende parlementariërs hadden nauwelijks tijd om van de schrik te bekomen. Zij dachten dat Chili met de invoering van het geregistreerd partnerschap in 2015 wel het uiterste had gehad. 

Niet beperkt

De grootste steens des aanstoots in de parlementaire debatten was het adoptierecht - zoals zo vaak. Maar met 82 stemmen vóór, 20 tegen en twee onthoudingen, werd het wetsontwerp in de Chileense Tweede Kamer aangenomen inclusief adoptie- en afstammingsrecht. In de Senaat kreeg het wetsontwerp steun van 21 senatoren; acht stemden tegen en er waren drie onthoudingen.

Achtste Latijns-Amerikaanse land

Daarmee wordt Chili het achtste land in Latijns-Amerika waarin het huwelijk openstaat voor gelijkgeslachtelijke paren. Eerder maakten Argentinië, Brazilië, Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica en México dit wettelijk mogelijk. 

De beslissing in het parlement werd uitgebreid gevierd door de Chileense LHBTQI-beweging.