In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Roze Zaterdag of IDAHOBIT is bij de geschiedenis van de Nationale Coming-Out-Dag niet zozeer de LHBTI-beweging, als wel een minister een belangrijke factor geweest bij de totstandkoming van deze traditie.

Die minister was Ronald Plasterk, destijds niet alleen onderwijsminister maar ook verantwoordelijk voor de agenda ‘homo-emancipatie’. Hij zag in de coming-out day op de 11e oktober in de Verenigde Staten van Amerika een voorbeeld voor Nederland en riep in 2009 ook in Nederland deze dag uit tot coming-out-dag.

Mars op Washington

En die 11e oktober bouwde wel degelijk voort op een traditie vanuit de LHBTI-beweging. Die zag zich geïnspireerd door de zogeheten March on Washington, een demonstratie die in 1963 plaatsvond om gelijkberechtiging voor Afro-Amerikaanse burgers te eisen. Een demonstratie die het meest bekend is vanwege de toespraak van dr. Marten Luther King, met de beroemde woorden “I Have A Dream”.

De Amerikaanse beweging organiseerde eerst op 14 oktober 1979, daarna op 11 oktober 1987 een March on Washington om gelijkberechtiging van (toen met name) lesbo’s en homo’s te eisen. Maar ook biseksuelen waren in 1987 binnen de beweging zichtbaar. Met name deze Tweede Mars, met zo’n 200.000 demonstranten, met sprekers als Whoopy Goldberg en Jesse Jackson, is binnen de Amerikaanse beweging als historische mijlpaal aangemerkt. Deze demonstratie is aanleiding geweest voor de instelling van de Amerikaanse coming-out day.

Fryslan wilde niet

Bij het Nederlands vlagbetoon aan de Nationale Coming-out-dag heeft de provincie Fryslân lang dwars gelegen. Vier jaar geleden verzette een meerderheid van de Staten zich hiertegen, met het argument dat alle inwonenden van de provincie gelijk behandeld moeten en zullen worden, en niet één groep speciale aandacht moest krijgen. Toenmalig VVD-Statenlid Avine Fokkens, nu Gedeputeerde, bestempelde het hijsen van een regenboogvlag toen nog als contraproductief. In 2020 was er echter wél een meerderheid in de Friese Staten. Daarom wappert nu de regenboogvlag vanaf álle provinciehuizen.

Vakbeweging

Ook de vakbeweging laat zich overigens niet onbetuigd op Coming-Out Day. De Wereldvakbondsraad (Council of Global Unions) grijpt Coming-Out Day 2020 aan voor de start van een nieuwe website, waarop het vakbondswerk voor LHBTQI*-rechten wordt gepresenteerd (in het Engels, Spaans en Frans): https://lgbtiworkers.org. Als hashtag geldt #Unions4lgbtRights.