Conversiepraktijken omvatten verschillende psychische en lichamelijke manipulaties, psycho-hypnotische indoctrinatietechnieken, duivelsuitdrijvingen en andere 'behandelingen'  die worden gebruikt tegen LHBTQ+ mensen met de bedoeling om hun seksuele gerichtheid, genderidentiteit of genderexpressie te 'normaliseren'. Zulke praktijken zijn gebaseerd op twee grove denkfouten. De eerste is dat seksuele gerichtheid en genderidentiteit een keuze is of het resultaat van een of andere kwade invloed of een ziekte en de tweede dat dat gevoel kan worden onderdrukt, omgebogen of zelfs 'verholpen'. Daarom wordt er in diverse publicaties vaak over conversietherapie geschreven, terwijl er geen wetenschappelijke basis is om ook maar te veronderstellen dat zulke praktijken enig 'therapeutisch' effect hebben. Integendeel: het komt regelmatig voor dat slachtoffers van conversiepraktijken therapie nodig hebben om de traumatische ervaringen van de conversiepraktijken enigszins de baas te kunnen. 
 

Rapport van VN-expert

Volgens het “Report on conversion therapy by the United Nations independent expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity” (2020), zijn conversiepraktijken "ernstig schadelijke interventies die uitgaan van een medisch volstrekt onjuiste veronderstelling dat LHBTQ+ mensen ziek zijn, en die tot langdurige psychische en lichamelijke schade leiden." conversion practices are “deeply harmful interventions that rely on the medically false idea that LGBTQ+ people are sick, inflicting severe pain and suffering, and resulting in long-lasting psychological and physical damage”.

Steun het initiatief tegen conversiepraktijken

Je kan dit initiatief steunen via de website https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2024/000001_en.