Deze wetswijziging komt voort uit de discussie over de Europe richtlijn voor een goede balans tussen werk en privéleven voor ouders en verzorgers. Het Deense parlement wilde bij de uitvoering van deze Europese Richtlijn ook betere regelingen maken voor situaties waarbij meer dan ouders zijn betrokken.
 

Overdracht van ouderschapsverlof

De nieuwe wet regelt dat een deel van het wettelijk ouderschapsverlof (namelijk de helft van de in totaal 52 weken) door de 'wettige ouders' kunnen worden overgedragen aan 'sociale ouders'. Het gaat er dus niet om dat die 'sociale ouders' ook wettelijk dezelfde status krijgen.

Verbetering

In het concept van de wettekst was sprake van zwangerschap en bevalling van 'een vrouwelijke werknemer'. Op aandringen van de Deens LHBT-beweging is dit gewijzigd. De wet spreekt nu van zwangerschap en bevalling van 'een werknemer'. Helaas zijn niet alle voorstellen om de wet te verbeteren overgenomen.

En Nederland?

Ondertussen blijft het in Nederland oorverdovend stil. Volgens het Regenboogakkoord, dat het kabinet zou uitvoeren, moet er wetgeving komen die de wettelijke status van ouder van een kind in bepaalde gevallen uitbreidt tot meer dan twee mensen. Daar is nog niets mee gebeurd. Maar zelfs zulke kleine stappen als nu in Denemarken worden genomen gebeuren niet.....