Het project moet leiden tot suggesties en aanbevelingen voor andere bedrijven. Het gaat daarbij om allerlei vormen van diversiteit: zowel in leeftijd als in gender, zowel in migratieachtergrond als in seksuele gerichtheid. Voor meer informatie: Diversiteit in Bedrijf, een projectorganisatie van de Sociaal-Economische Raad (SER).