Je kunt hier tekenen.

In 2018 vroegen de beide mannen bij de Dienst Burgerregistratie of hun relatie daar erkend kon worden – en kregen een negatief antwoord. De Boliviaanse Grondwet geeft aan dat ‘uniones libres’ tussen en man en een vrouw dezelfde rechten hebben als huwelijken, inclusief de regels over bezit en over kinderen.

De beide mannen namen geen genoegen met de afwijzing en gingen in beroep. Op 3 juli van dit jaar besloot de Tweede Grondwettelijke Kamer van het Departementale Hof van Justitie van La Paz dat de Dienst Burgerregistratie hun relatie op uiterlijk 10 augustus diende in te schrijven. Daarmee bevestigde het Hof het principe van non-discriminatie dat vastligt in de Boliviaanse Grondwet.

Maar toen het stel vol goede moed opnieuw naar de Dienst Burgerregistratie stapte, gebeurde daar iets hoogst ongebruikelijks. Hun verzoek werd opnieuw afgewezen. En dat niet alleen. De Dienst eiste dat het Hof van Justitie zijn oordeel verder opschortte. Voor Boliviaanse begrippen vreemd, Nederlandse begrippen absurd: een ambtelijke dienst die een juridische instantie vraagt om opschorting van een gerechtelijke uitspraak.

De handtekeningenactie is erop gericht om de blokkade door de Dienst Burgerzaken te doorbreken en Boliviaanse gelijkgeslachtelijke paren die dat willen als ‘uniones libres’ te laten erkennen.