Volgens de Tadzjiekse minister van Justitie, Muzaffar Ashuriyon, heeft in de nieuwe wet "iedere persoon of groep personen die het slachtoffer is van discriminatie, het recht om zich tot de rechterlijke macht en andere overheidsinstanties te wenden voor de bescherming van hun rechten, en voor een passende, eerlijke en bevredigende vergoeding voor alle schade veroorzaakt door discriminatie."

De wet regelt ook de instelling van een nationale Commissaris voor de Mensenrechten. Het plan voor deze wet is een uitvloeisel van aanbevelingen vanuit de VN-Mensenrechtenraad.

Onduidelijkheid

Of de wet ook bescherming biedt tegen discriminatie op basis van seksuele gerichtheid, genderidentiteit of - expressie, is onduidelijk. Volgens ILGA Europa heeft dit element op enig moment wel deel uitgemaakt van het wetsvoorstel, maar de organisatie vreest dat het er toch uiteindelijk uit geschrapt is.

Ook is onduidelijk hoe de stemprocedure in het parlement verder zal lopen en wanneer het voorstel daadwerkelijk wet zal (kunnen) worden.

Een fijn land wordt Tadzjikistan hiermee nog niet onmiddellijk. Het land heeft na de burgeroorlog eind vorige eeuw een regering die geen democratische basis meer heeft: de oppositie verzet zich tegen verkiezingen waarbij oppositiepartijen geen eerlijke kans maken. De instroom van vele vluchtelingen vanuit buurland Afghanistan bij de machtsovername door de Taliban maakt Tadzjikistan er niet stabieler op.