Als je onder een ander geslacht erkend wilt worden dat dan waaronder je bij geboorte bent geregistreerd, dan dien je eerst onvruchtbaar te worden gemaakt. Dat gold tot vóór 2014 als stelregel tot 2014 als een van de basisprincipes van het Nederlandse overheidsbeleid. Pas recent erkent de regering dat het beleid jegens transgender en intersekse mensen hun basisrechten schond en hen vernederde. 

Vorig jaar kwam de regering met excuses voor dit beleid. In een ceremonie in de Ridderzaal geven de demissionaire bewindslieden Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en Dekker (Rechtsbescherming) deze excuses nader vorm.

Zie ook de registratiepagina.