In de zeer, zeer uitgebreide reactie op de 'Gender Equality Strategy' stipt het parlement niet alleen aan dat er nog stééds een sterke behoefte bestaat aan een richtlijn met een verbod op discriminatie op álle (door de EU geformuleerde) discriminatiegronden binnen alle sectoren van het openbare leven. Het parlement komt ook op voor de rechten van sekswerkers. In punt 177 van het document dringt het EP er bij de Europese Commissie op aan om "

  • een concreet kader op te stellen voor de rechten en bescherming van sekswerkers gedurende en na de [covid-19] crisis;
  • dringt er verder op aan maatregelen en strategieën te ontwikkelen om discriminatie van sekswerkers tegen te gaan met betrekking tot toegang tot financiering, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en andere diensten."

Lees de volledige tekst hier.