De verklaring is vooral een reactie op de ontwikkelingen in Polen en Hongarije, maar is uitdrukkelijk ook bedoeld als reactie op ontwikkelingen in andere lidstaten.

Polen

In Polen hebben zich inmiddels meer dan honderd gemeenten en regio's 'vrij van LHBT-ideologie' (in het kort 'LHBT-vrij') verklaard. Een paar hebben die verklaring weer ingetrokken als reactie op vooral buitenlandse kritiek. De Poolse staatssecretaris van Justitie Michał Wójcik kondigde gisteren aan dat hij bij adoptieprocedures wensouders nauwkeuriger wil laten screenen. Tot nu toe was het mogelijk dat één persoon van een lesbisch of homopaar als alleenstaande adoptieouder werd erkend. Zo konden deze paren in de praktijk toch kinderen adopteren. Dat mag nooit en te nimmer gebeuren, vindt de Poolse regering. Het moet strafbaar worden.

Europarlement

Bij de presentatie van het voorstel voor de vrijheidsverklaring maakte Commissievoorzitter Von der Leyen haar volledige steun duidelijk. Vorig jaar al had zij verklaard dat LHBT-vrije zones 'niet pasten in  de Europese Unie' en dat zij de kortingen op EU-subsidie voor de gemeenten en regio's met zulk beleid, steunde. "De Europese Unie is jullie thuis. De EU is een LHBTIQ vrijheidszone." meldde zij.

De verklaring stelt dat LHBTIQ mensen overal binnen de Europese Unie de vrijheid moeten hebben om hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit in de openbaarheid te brengen, zonder angst voor intolerantie, discriminatie of vervolging. En ook, dat overheden van alle niveaus binnen de gehele Europese Unie de grondrechten van iedereen moeten beschermen en uitdragen, inclusief die van LHBTIQ mensen.

Groenen

Een van de initiatiefnemers van de verklaring is de Duitse Groene politica Terry Reintke. Zij was opgetogen over de stemming en vooral over de overweldigende meerderheid die ervoor stemde. "Laten we de verklaring nou gaan gebruiken." twitterde ze na de stemming. "Laten we dit vertalen in concrete politieke acties: betere wetten, betere handhaving, betere bescherming. Samen lukt dat."