Het Europese Hof verwierp de redenering van de Russische gerechtshoven dat de kinderen schade zouden ondervinden door blootstelling aan "niet-traditionele gezins-, seksualiteits- en genderideologie". Dit argument was gebaseerd op één onderzoek, dat bovendien wetenschappelijk zeer dubieus van opzet was. Terwijl er veel ander onderzoek bestaat dat aantoont dat er geen schade ontstaat bij kinderen. Het Hof oordeelde ook dat de Russische gerechtshoven geen onderzoek hadden gedaan naar de specifieke gezinssituatie van A.M., maar zich louter hadden gebaseerd op het idee dat de kinderen niet meer met hun vader mochten worden geconfronteerd nu deze vrouw was geworden.

Het Europese Hof verklaarde het optreden van de Russische gerechtshoven in strijd met twee artikelen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en gaf aan dat duidelijk moest zijn dat de gezinsdefinitie, zoals in dat verdrag opgenomen, uit hoort te gaan van een brede interpretatie.

Maar juridisch gelijk krijgen is niet altijd de sleutel voor het verbeteren van de situatie. De vraag is hoe de Russische autoriteiten met dit oordeel omgaan - áls ze ermee omgaan.