DISCRIMINATIE

Bijna de helft van de Europese LHBTQI-ers zegt gediscrimineerd te worden en dit cijfer stijgt sterk. Daarnaast blijft de acceptatie van transgender en intersekse personen erg laag. Van Sparrentak (foto) vindt het goed dat de Commissie met een voorstel komt om de ouderlijke rechten in alle EU-landen wederzijds te erkennen: “Zo krijgen regenboogfamilies het recht om zich, zonder problemen, in andere EU landen te vestigen. De Commissie moet daarnaast snel met een voorstel komen om te zorgen dat ook de rechten van LHBTI-koppels in alle EU-landen wederzijds erkend worden.” 

Er is een sterke toename van geweld en haatzaaien tegen LHBTQI-ers in Europa. Van Sparrentak juicht het toe dat de Europese Commissie voorstelt om haatmisdrijven en haatzaaien, ook wanneer gericht tegen LHBTI-ers, op te nemen in de lijst van EU-misdrijven: “Zo wordt duidelijk dat we dit nergens in Europa accepteren en worden definities van deze misdrijven en de strafmaat ervoor geharmoniseerd.” 

VOORWAARDEN EU-GELD

Op veel andere onderwerpen kan de Europese Unie niet wetgevend optreden, zoals een verbod op conversietherapie of de wettelijke erkenning van meer genders dan enkel man en vrouw. Op dit vlak doet de Commissie aanbevelingen en moedigt ze EU-landen aan om een nationaal actieplan op te stellen. “Zo steunt de Commissie EU-landen die vooruitgang willen boeken. Maar voor landen zoals Polen, waar LHBTI-rechten steeds meer in het gedrang komen, volstaat vriendelijk vragen niet. De Europese Commissie moet verder durven gaan en het ontvangen van EU-geld afhankelijk maken van garanderen van de fundamentele rechten van LHBTI-ers”, aldus Van Sparrentak.