In samenwerking met 27 zusterorganisaties legden ze contact met lokale en regionale bestuurders. Door zich officieel te laten registreren - twaalf van de 27 organisaties deden dat inmiddels - konden hun leden zich kandideren voor allerlei functies bij overheidsorganen. Dat leidde er onder andere toe dat een transgender persoon als schoolhoofd werd aangesteld.

[Bron: HIVOS People Unlimited]