Onder conversietherapieën worden alle methoden verstaan die via (pseudo-!) medische en -psychiatrische technieken proberen om van biseksuele, lesbische of homomensen heteroseksuelen te maken. Of van transgenders cisgenders. Wetenschappelijk gezien zijn die methoden allang achterhaald, maar toch worden ze nog steeds aangeboden en gebruikt, speciaal door mensen uit streng-religieuze kringen. Volgens de nieuwe Franse wetgeving is dat geen excuus.

Stemmingen

Op 14 december vond de nieuwste parlementaire stemming plaats. Eerder had de Assemblée (Tweede Kamer) in oktober al unaniem zijn zegen gegeven, en begin december bleek ook de Franse senaat met overgrote meerderheid het wetsontwerp te omhelzen. Na een laatste stemming in de Assemblee op 25 januari en ondertekening door president Macron kan de wet in het voorjaar van 2022 van kracht worden.

Niet het eerste land

Frankrijk is daarmee niet het eerste land waarin dit soort kwakzalverij (met vaak heel schadelijke effecten) wordt verboden. Eerder stelden binnen Europa Malta en Duitsland een verbod in. Maar ook Canada en Taiwan kennen een verbod op conversietherapieën.

En Nederland?

In Nederland is conversietherapie nog steeds wettelijk toegestaan, al wordt de behandeling niet meer vergoed door een ziektekostenverzekering. En hoewel de Tweede Kamer herhaaldelijk op een verbod heeft aangedrongen draalt het kabinet. In de afgelopen tijd was de demissionaire status en de prioriteit voor covid-beleid een excuus. Maar in het coalitieakkoord Rutte-IV wordt er met geen woord over gerept. Dat kan betekenen dat het wordt behandeld als "vrije kwestie" waarover geen coalitieafspraken gelden. En dan is de vraag wat de ChristenUnie, die zich tot nu toe tegen een verbod heeft verzet, gaat doen als de meerderheid van de Kamer opnieuw het verbod op zulke praktijken steunt.