Vragen van het lid Peters (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse zaken over bedreiging van homoseksuelen in Gambia (ingezonden 23 mei 2008)

1. Heeft u kennis genomen van de uitlatingen van de president van Gambia, dat hij homoseksuelen in zijn land wil laten onthoofden?

(http://en.afrik.com/article13630.html en http://www.gaynewswatch.com/Pagecfm?PageID=3&SID=5523 )

2. Bent u bereid om op zeer korte termijn via de Nederlandse ambassadeur aan de regering van Gambia kenbaar te maken, dat Nederland dit onaanvaardbaar acht? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u voornemens om het reisadvies voor Gambia te herzien op basis van deze ontwikkelingen? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u voornemens om op andere manier deze dreigende schending van de mensenrechten aan de kaak te stellen? Zo nee, waarom niet?