De rechtbank in Arnhem bepaalde vandaag dat mensen zélf kunnen aangeven of zij zich als non-binair beschouwen. Een doorbraak, want tot nu toe werd de vermelding als non-binair persoon in het paspoort alleen toegestaan door rechters als er eerst een therapeut of psychiater was geraadpleegd. Zo'n consult moest de persoon in kwestie dan ook nog zelf betalen.

Nog niet wettelijk geregeld

Ryan Ranharak wilde daar verandering in brengen en spande een rechtszaak aan zónder zo'n deskundigenverklaring, argumenterend dat iezelf het beste kon oordelen of ie man, vrouw of non-binair was. En de rechtbank in Arnhem ging mee met deze redenering. Het blijft overigens balanceren op de rand van de wet, want er is nog steeds geen wetgeving over hoe de geslachtsaanduiding van non-binaire personen in hun paspoort en andere papieren zou moeten gebeuren.

Gebrek aan regeling "schokkend"

In de vergadering van de Tweedekamercommissie over emancipatie van 6 december jl. sprak vooral Sylvana Simons demissionair minister Van Engelshoven hierop aan. Simons constateerde: "Ik moet ineens even denken aan het feit dat het bijvoorbeeld onmogelijk is om met een X dit gebouw binnen te komen. Als die X niet officieel geregistreerd staat maar iemand zich als non-binair identificeert, is toegang tot dit huis niet mogelijk. Ik vind dat schokkend."

Wachten

Ingrid van Engelshoven reageerde: "Ik begrijp heel goed de druk vanuit de Kamer, die zegt: kom nou zo snel mogelijk tot de mogelijkheid, die de rechter ook op een gegeven moment heeft toegekend, om een x in je paspoort te hebben. Aan de andere kant willen we ook heel goed weten waar iemand dan mogelijk tegenaan loopt. Dat is de zorgvuldigheid die wij als overheid in acht nemen. Kan betrokkene daar overal mee uit de voeten? Ik ben met een aantal leden hier van mening dat het goed is als dat zo snel mogelijk geregeld wordt."

Voorlopig is het dus nog wachten tot een wettelijk vastgelegde procedure.