In dat kader doen we vandaag een tiental quizvragen. Aan het einde van de maand volgen de antwoorden. Excuses: ze zijn vooral holebi-gericht (hopelijk volgend jaar diverser). Sommige antwoorden zijn via internet makkelijk te vinden, maar het is leuker om eerst te kijken of je de antwoorden ergens in je geheugen hebt....

  1. Welke Nederlandse parlementariër droeg als eerste zichtbaar een roze driehoek in de Kamer?
  2. Waarom verloor de ILGA in 1994 haar positie in de ECOSOC, de sociaal-economische raad van de Verenigde Naties?
  3. Welke minister voerde een leeftijdsgrens in van 21 jaar voor gelijkgeslachtelijke seksuele contacten?
  4. Wie was de Europarlementariër die lesbische, bi- en homorechten voor het eerst op de agenda van het EP zette?
  5. Wat is het eerste land ter wereld waar bescherming tegen discriminatie op grond van seksuele gerichtheid in de Grondwet werd vastgelegd?
  6. Marinus van der Lubbe werd beschuldigd van homoseksualiteit. En van wat nog meer?
  7. Welk land kreeg in 2017 een openlijk lesbische premier? En welk land kreeg in 2020 een openlijk transgender minister?
  8. Waarom wordt artikel 21 van het EU-Handvest Grondrechten niet in elke lid-staat toegepast?
  9. Vanaf welke datum hoeft het Verenigd Koninkrijk zich niet meer te houden aan uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?
  10. Joop en Sam hebben in Amsterdam een homoseksuele relatie, zo vertelt het boek. Welk boek uit welk jaar?