Op de Rainbow Index van ILGA Europe wordt Nederland ingehaald door andere landen, aangezien die landen meer vaart maken met belangrijke wetgeving voor LHBTIQ+ personen. Agressie en geweld jegens LHBTIQ+ mensen neemt zelfs toe.

Oproep aannemen transwet

Kabinet en Kamer moeten daarom snel met nieuwe maatregelen komen, zo stellen de samenwerkende Pride netwerken van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en D66. Die urgentie geldt met name voor wet- en regelgeving voor transgender personen, mensen voor wie de procedure tot het wijzigen van de geslachtsregistratie bij de gemeente echt laagdrempeliger moet.

De samenwerkende Pride netwerken organiseren sinds enkele jaren gezamenlijk een politieke pride-boot voor de Amsterdam Canal Parade. Ze hebben zich in de afgelopen jaren onder andere ingezet voor een daadkrachtige aanpak van homo-/transfoob geweld en voor een goede wettelijke regeling voor meerouderschap.

Transgenderrechten

Vorig jaar stonden de rechten van transgender mensen centraal. Transgender personen krijgen veel vaker dan de gemiddelde Nederlander te maken met geweld en discriminatie; op straat, op het werk en in de thuissituatie. Ze moeten bovendien vaak twee tot drie jaar wachten op goede transgenderzorg en wachten op een goede wettelijke regeling voor transitieverlof.

Er ligt een wetsontwerp om de procedure voor de wijziging van de geslachtsregistratie in de burgerlijke stand te versimpelen, maar er is slechts een eerste behandeling geweest en verdere bespreking in de Tweede Kamer wordt keer op keer uitgesteld, ditmaal tot september. Met de val van het kabinet bestaat de kans dat het wetsvoorstel controversieel wordt verklaard. Verdere behandeling wordt dan uitgesteld tot na de verkiezingen.

Stagnatie doorbreken

De Pride-netwerken blijven onverkort aandringen op het belang om de procedure bij de burgerlijke stand te verbeteren. Ze roepen de moederpartijen op om het wetsontwerp dat er nu ligt, op korte termijn in behandeling te nemen en daarmee de noodzaak voor een deskundigenverklaring af te schaffen, zoals het inmiddels demissionaire kabinet met dat wetsvoorstel beoogde.

Bovendien willen de gezamenlijke politieke Pride-netwerken dat haast wordt gemaakt met andere voorstellen, zoals vastgelegd in het COC Regenboogstembusakoord. Dat akkoord hebben veel partijen in aanloop naar de vorige verkiezingen ondertekend en daarmee beloofden ze zich in te zetten voor beleid, wet- en regelgeving voor LHBTIQ+ mensen.

Pride boot

De Pride-netwerken vragen met hun politieke pride-boot tijdens de Amsterdam Canal Parade dit jaar speciaal aandacht voor jongeren en onderwijs. Nog te veel scholen bieden namelijk geen veilige omgeving voor leerlingen om hun eigen seksuele en genderontwikkeling te bespreken.

We roepen de Kamer op om het wetsontwerp om de wijziging van het geslacht in de burgerlijke stand te versimpelen niet controversieel te verklaren en meteen na het reces dit wetsontwerp wel te behandelen. Dit is een belangrijke stap om de rechten van de LHBTIQ+ community te versterken.

VVD LHBT 
Pride66
CDA Pride
PvdA Roze Netwerk
RozeLinks