“Glenn Helberg is de mental health father van de queer community”, aldus de jury van de Jos Brinkprijs 2021. Hij zet zich in met een menselijke en intersectionele aanpak en de jury heeft veel waardering voor de moed en het doorzettingsvermogen die daar voor nodig zijn.  

Helberg is een Curaçaos-Nederlands psychiater en activist. Hij zet zich al decennia lang op diverse manieren in voor de LHBTI-personen, in het bijzonder voor de Arubaanse en Antilliaanse LHBTI-beweging. Hij was voorzitter van de Antilliaanse belangenorganisatie Ocan, lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens en voorzitter van de Denktank Sociale Cohesie in Amsterdam-Zeeburg. Op zijn initiatief kwam er de eerste Antilliaans-Arubaanse boot tijdens de Canal Parade, om seksuele diversiteit in de Caribisch-Nederlandse gemeenschap een gezicht te geven en homo-emancipatie te bevorderen. Ook heeft hij het initiatief genomen voor de landelijke ‘Stop the violence mars en manifestatie’ tegen geweld tegen homoseksuelen.

Glenn kreeg de Jos Brink-oeuvreprijs.

Naomie Pieter

De Jos Brink Innovatieprijs 2021 is voor Naomie Pieter. Pieter zet zich intersectioneel in, specifiek voor queer mensen van kleur. Volgens de jury spreekt zij zich uit over belangrijke thema’s en zet zich daar voor honderd procent voor in. Pieter organiseerde de Vrouwenemancipatieboot bij de Pride Amsterdam en was jongerenambassadeur in Den Haag. Ze richtte de The Black Queer Archives en Black Queer & Trans Resistance Netherlands op. Ook richtte ze binnen Pride Amsterdam de Pride of Colour-commissie op en organiseerde zij de eerste Black Gay Pride NL.