"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."
Zo luidde tot nu toe het eerste artikel van de Grondwet. Die laatste zin moet volgens een iniatiatief-wetsontwerp van GroenLinks, D66 en PvdA gaan luiden:
"Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Tweede stemming in Eerste Kamer

De tweede stemming in de Eerste Kamer verliep bepaald niet soepel. Eigenlijk zou die in december 2022 plaatsvinden, maar toen de PVV eiste dat er niet per fractie, maar hoofdelijk zou worden gestemd, werd de stemming verplaatst naar januari - omdat een deel van de senatoren die vóór de Grondwetswijziging zouden stemmen, in december afwezig was. Nu háálde het voorstel tot Grondwetswijziging het wel, met 56 vóór- en 15 tegenstemmen. Die tegenstemmen kwamen vanuit PVV, SGP en JA21.

Symbool

De Grondwetswijziging heeft vooral een symbolische functie, want de Grondwet is een soort kader waaraan andere wetten zouden moeten worden getoetst. Het discriminatieverbod was al uitgewerkt in de Algemene wet gelijke behandeling, en daar werden handicap en seksuele gerichtheid al lang genoemd als gronden waarop mensen niet mogen discrimineren. Toch is die symbolische functie niet onbelangrijk. Een Grondwet is immers ook een soort visitekaartje van een land. En Nederland loopt al een paar jaar achter op het gebied van LHBTQI+-rechten, vergeleken met andere landen in de wereld.

En nu?

De wijziging moet nog twee stappen doorlopen voordat de Grondwet definitief een uitgebreider artikel 1 krijgt. Allereerst moeten de koning en minstens één van de ministers voor goedkeuring tekenen - hetgeen een formaliteit is. Vervolgens moet de wijziging in het Staatsblad worden gepubliceerd. Op die dag treedt de wijziging in werking. Naar verwachting gebeurt dat op korte termijn.

Dank uiteraard aan alle parlementariërs en vroegere Kamerleden die zich hebben ingespannen om 'seksuele gerichtheid' (en handicap!) expliciet in de Grondwet te krijgen!