Een belangrijke vraag waar veel overheden mee zitten is hoe je slachtoffers van zulke misdrijven zo veel mogelijk kunt beschermen en helpen. Het advies is ook gericht op het verbeteren van de aangiften. De achterliggende gedachte is dat de statistieken over dit soort misdrijven de werkelijkheid beter zouden moeten weergeven. Want als we niet weten hoeveel incidenten er spelen, kunnen we ook niet goed nagaan of de bestrijdingsmechanismen die we inzetten, effectief zijn of niet.