De onderzoekers keken naar de effectiviteit van een verbod, naar de proportionaliteit, de legitimiteit en de uitvoerbaarheid, waarbij ze ook de situatie in een aantal andere landen met een verbod onder de loep namen.

Hun conclusie luidt dat een simpel verbod niet zo handig is; een breder pakket van beleidsmaatregelen - bijvoorbeeld ook met steun aan slachtoffers - werpt meer vruchten af.

Het rapport is hieronder te downloaden.

Voer voor de discussie op politiek niveau dus!