Ook János Hrutka, oud-voetballer en sportcommentator bij Spiler-tv, werd ontslagen na een positieve reactie op het facebookbericht van het gezin Gulácsi.

Leipzig

Péter Gulacsi en zijn vrouw hoeven gelukkig niet direct voor repercussies te vrezen. Ze wonen al 14 jaar niet meer in Hongarije; op dit moment wonen en werken ze in Leipzig, Duitsland. Het gezin Gulácsi ergerde zich aan het anti-LHBTI-beleid van de regering-Orbán en sprak daarom zijn steun uit aan een campagne van Budapest Pride, 'czalád az czalád' ofwel 'gezin is gezin', hoe dat dan ook is samengesteld.