Tot nu toe stond Hongarije adoptie toe aan alleenstaande ouders. En omdat relaties tussen mannen onderling of vrouwen onderling niet erkend worden, zaten er tussen die alleenstaande ouders ook mensen in een gelijkgeslachtelijke relatie. Het wetsontwerp dat Fidesz-minister Judit Varga (justitie) (foto) nu heeft gepresenteerd, maakt adoptie door een alleenstaande ouder alleen mogelijk als de Minister voor Gezinszaken de adoptie-ouder-in-spe tot uitzondering verklaart. Onder de Fidesz-regering zal nooit en te nimmer een homoseksuele, lesbische, biseksuele, transgender of intersekse-ouder worden geaccepteerd.

Op dit moment zijn er zo’n half miljoen kinderen in Hongarije die in een eenoudersituatie worden opgevoed – deels na adoptie. Eenoudergezinnen worden zowel via het belastingsysteem als via toelages achtergesteld op traditionele vader-moeder-gezinnen.

Volgens Háttér, de grootste LHBTI-organisatie in Hongarije, is het niet alleen discriminatie en minachting van LHBTI-ouders, het kan ook leiden tot een tekort aan adoptie-ouders – want zo veel traditionele gezinnen met een adoptiewens zijn er niet. Daar zijn kinderen de dupe van.

Opheffing gelijkberechtigingscollege

De Fidesz-regering kondigde bovendien de opheffing aan van het orgaan voor gelijkberechtiging, het Hongaarse equivalent van het College voor de Rechten van de Mens. Dat is een directe inbreuk op de afspraken die in EU-verband zijn gemaakt over bestrijding van discriminatie en bevordering van diversiteit. Maar de Hongaarse regering deinst daar niet voor terug; wie kritiek levert op Fidesz-beleid (zoals dit orgaan deed en doet) kan rekenen op beknotting en opheffing.

Timing

Háttér stelt dat het geen toeval is dat de regering juist nu met deze plannen komt. Het is nét enkele uren nadat de parlementaire ratificatie van de ‘bijzondere rechtsorde’, die de regering oplegt in verband met de covid-19-pandemie. Onder deze nieuwe regels zijn demonstraties verboden.