De zaak was aangespannen door een 40-jarige trans vrouw die de wet uit 2003 ongrondwettig achtte. Het 15-koppige Hooggerechtshof gaat mee in die beoordeling. De vrouw vocht óók aan dat zij wettelijk verplicht was om haar lichaam operatief te laten wijzigen naar 'een gestalte die min of meer die van het nieuwe gender benadert' voordat ze wettelijk als vrouw zou mogen worden benoemd.
In dat laatste - het laten vervallen zogeheten gender affirmation surgery - ging het Hooggerechtshof niet mee.

 

Wettelijke vereisten

De Japanse wet bepaalt nu dat het mogelijk is om de vermelding van het geslacht in de geboorteakte te laten wijzigen als iemand een diagnose genderdysforie heeft, ongehuwd is en geen jonge kinderen heeft. In dat geval vereist de wet dat de geslachtsorganen worden verwijderd.

Eerder deze maand verklaarde een langere rechtbank in Japan ook de eis dat het lichaam van een transman operatief zou moeten worden aangepast, ongrondwettelijk. Er zit dus duidelijk beweging in de Japanse wetgeving!