Allereerst moet worden opgemerkt dat dit slechts de stemming in eerste lezing was. Het wetsontwerp gaat nu naar een commissie, waar eventueel amendementen kunnen worden aangebracht, en komt dan weer terug voor stemming in de Tweede Kamer. Pas daarna kan het naar de Senaat, en pas als het dat traject helemaal heeft afgelegd wordt het voorgelegd aan de president ter ondertekening. Dáárna pas is het wet.
 

Politieke onzekerheid

Maar het is ook opvallend hoe de steun voor het wetsontwerp is verdeeld: de kleine meerderheid wordt gevormd door parlementariërs uit partijen waarvan ándere leden tegen stemden. Tsjechische kiezers kunnen dus niet bepaalde partijen koppelen aan de openstelling van het huwelijk. En die kiezers zijn wel belangrijk, want er komen dit jaar, op 8 en 9 oktober. Welke verdeling dat zal opleveren tussen voor- en tegenstanders van de openstelling van het huwelijk, is onduidelijk.

Ook andere meerderheid

Maar zelfs binnen de huidige samenstelling van de Tsjechische Tweede Kamer is er verdeeldheid. Want er was óók een meerderheid binnen dezelfde Kamer voor een wetsontwerp om binnen de Grondwet vast te leggen dat het huwelijk van man en vrouw krachtens wet wordt beschermd. Tja, hoe dubbelzinnig wil je het hebben?

Geregistreerd partnerschap

Tsjechië kent overigens al vanaf 2006 een geregistreerd partnerschap. De openstelling van het huwelijk voor gelijkgeslachtelijke partners zal op enkele gebieden (adoptierecht, aspecten van eigendomsrecht) verbetering kunnen betekenen, naast de symbolische betekenis uiteraard.